Skip to main content

Kullanım Kılavuzu (İngilizce)

zRAM sanal bellek takas dosyası 

Keenetic yönlendiricilerin KeeneticOS işletim sisteminde cihaz performansını etkileyen genel amaçlı parametreler sanal bellek takas dosyası ve ağ adresi çeviri hızlandırma modudur.

Not

Bir bilgisayar sisteminin önemli bir özelliği, genellikle RAM (Random Access Memory) olarak adlandırılan operasyonel (geçici) bellek olarak kabul edilebilir. Bu, işlemcinin görevleri işlerken operasyonel bilgileri depolayabileceği yüksek hızlı veri alışverişi arayüzüne sahip bir arabellektir.

Gömülü işlemci çözümlerine dayalı modern yönlendiricilerde, ağ adresi çevirisi (NAT) için özel bir alt sistem, ağ üzerinden iletilen trafiği işleme hızını önemli ölçüde etkiler. Ana işlemciyi boşaltmak için özel bir donanım modülü ile ağ adresi çeviri işlemi gerçekleştirilebilir.

RAM sanallaştırma ve ağ adresi çeviri mekanizması ayarları web arayüzünden 'Genel sistem ayarları' menüsünden gerekli performans seviyesi seçilerek yönetilebilir.

zram-en.png

Bu ayarları daha ayrıntılı olarak düşünün.

Dosyayı RAM'in (RAM diski) sanal alanında değiştirin.

Bir takas dosyası (bu görevler için *nix işletim sistemlerinde SWAP dosyası veya SWAP bölümü kullanılır) sınırlı miktarda fiziksel olarak kurulu RAM nedeniyle gerekli hale gelir. İşlemci eldeki görev üzerinde çalışırken saklanması gereken veri miktarı RAM kapasitesini aştığında ve diğer bazı durumlarda sistem operasyonel verilerin bir kısmını ROM depolamasına (Salt Okunur Bellek veya -geçici bellek). Bu, işlemcinin mevcut istekleri için veri depolamak üzere RAM'de yer açar.

Bir takas dosyası için zRAM sanal diskini kullanırken, özel bir sistem modülü, belirli kriterlere göre, hızlı sıkıştırma ile boyut olarak verimli bir şekilde küçültülebilecek RAM alanlarını seçer. Bu alanlardaki veriler sıkıştırılır ve istendiğinde geri yüklenir ve işlemciye aktarılır. Fiziksel olarak bu veriler RAM'de kalır. Ancak sanal takas dosyasına erişilerek sistem tarafından kullanılabilir.

Bu algoritma, bazı işlem türleri için işlemciye biraz fazla yük bindirerek sistem verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

Örneğin, IntelliQoS bileşeni, ağ yükü altında bellek kullanımını artırabilir. Yine de, işlemci tarafından arabelleğe alınan verilerin bir kısmına nispeten nadiren ihtiyaç duyulacaktır ve sanal bir takas dosyası bunu barındırmak için mükemmel şekilde uygundur.

Not

Takas dosyası, büyük kapasiteli RAM'e sahip cihazlarda (Keenetic Peak DSL KN-2510 gibi) pratik çalışma senaryolarında gerekli olmayabilir. Bu cihazlar için sanal takas zRAM'ını etkinleştirmek pek mantıklı değil.

Aslında, bir RAM disk üzerinde bir takas dosyası kullanmak, CPU kullanımında önemli bir artışa neden olmaz. Sistemin klasik bir takas dosyasını veya SWAP bölümünü barındırdığı fiziksel bir yüksek hızlı (SSD) sürücü varsa veya zRAM etkinken sorunlar algılanırsa, RAM diskindeki takas dosyasını devre dışı bırakmak esasen anlamlıdır.

Önemli

Bir takas dosyasını veya SWAP bölümünü barındırmak için arşiv kaydı için tasarlanmış Flash sürücülerin ve sabit disk sürücülerinin kullanılması olası değildir. Bu tür cihazlar, sık rastlanan rastgele (sıralı olmayan) veri erişimi veya çoklu üzerine yazma döngüleri için tasarlanmamıştır.

We recommend the use of modern SSDs or HDDs for such applications with conventional perpendicular magnetic recording (CMR) technology.

For more information, see the instructions on Using the zRam swap file.