Skip to main content

Kullanım Kılavuzu (İngilizce)

Birden çok servis sağlayıcı kullanma: Yedeklilik ve Multi-WAN

Keenetic router’ler çoklu eşzamanlı uplink bağlantılarını destekler (bu özellik Multi-WAN adıyla da anılır). Örneğin farklı ISP’lerden iki Ethernet kablosunu aynı Keenetic router’e takarak birincil ve yedek bağlantı oluşturabilirsiniz ya da dilerseniz birincil link için Ethernet ile İnternet bağlantısı kullanırken yedek için Hücresel 3G/4G/LTE  ağı ile İnternet bağlantısı kullanmayı seçebilirsiniz.

Önemli

The Multi-WAN feature only works for IPv4 traffic. The support for IPv6 traffic will be included in KeeneticOS version 4.0.

Her Keenetic cihaz bu özelliği desteklemektedir.

Önemli

KeeneticOS’ta bağlantı yedekleme mekanizması, aşağıdakilerden en az birinin meydana gelmesi durumunda tetiklenir:

 • Aktif arayüzde linkin (fiziksel bağlantının) kaybolması,

 • Aktif bağlantının başarısız olduğunun Ping Kontrolü fonksiyonu ile tespit edilmesi;

 • Bir arayüzün aygıt yöneticisi tarafından kapatılması.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birinin her meydana gelişinde sistem, (varsayılan politika profilinde öncelik sırasına göre) bir sonraki arayüzün varsayılan ağ geçidine geçiş yapar. Bağlanabilirliğini kaybeden arayüz bu esnada -kapatılmadıkça- yeniden bağlanır. Kapatılırsa da varsayılan ağ geçidi birincil bağlantıya (örneğin daha yüksek öncelikli olana) geri döner. İnternet bağlantı öncelikleriyle ve bağlantı profillerinin kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Bağlantı öncelikleri başlıklı yazıya bakabilirsiniz.

Keenetic router’in özel bir Ethernet hattı ile iki farklı İnternet Servis Sağlayıcısına bağlandığı ve ana İnternet kanalının yedeğinin konfigüre edildiği bir örneğe birlikte yakından bakalım.

Birincil İnternet kanalı, router’in 0 mavi portuna (WAN/İnternet) bağlanmalıdır, yedek İnternet kanalı kablosu ise kullanıma hazır portlardan herhangi birine bağlanabilir.

 1. Ethernet ile İnternet Bağlantısı’nda belirtilen talimatlara göre birincil İnternet bağlantısını konfigüre edin. Burada otomatik IP adresi atamasından yararlanabiliriz:

  multiwan01-eng.png

  Ping Kontrol mekanizması bu birincil bağlantıda etkin konumdadır. İnternet bağlantısının doğru çalışıp çalışmadığını sürekli olarak test eder. Ana ağ bağlantısının başarısız olması durumunda Keenetic router otomatik olarak alternatif kanala geçiş yapar ve ana bağlantı yeniden oluşturulduğunda ana bağlantıya döner. Ping Kontrol mekanizmasını ana bağlantı üzerinde etkin konuma almanız önerilir.

  multiwan02-eng.png

  Birincil bağlantı kurulumu tamamlandıktan sonra İnternet bağlantısının tesis edilip edilmediğini kontrol edin.

  multiwan03-eng.png
 2. Yedek bağlantı kurulumuna geçin.

  KeeneticOS’de ev ağı portunu yeniden atayabilir ve ISP’nin İnternet kablosuna bağlanmak üzere konfigüre edebilirsiniz (bu port bir diğer 0 mavi port (WAN/Internet) olarak çalışacaktır).

  Eşzamanlı olarak birden fazla ISP’ye bağlanmak için ‘Kablolu’ menü sayfasında '+ (ISP ekle)'ya basın.

  multiwan04-eng.png

  Ardından ISP bağlantınızın koşullarına göre İnternet erişimini oluşturun.

  Örneğin, biz otomatik IP atamalı kablolu yedek İnternet bağlantısı oluşturduk ve bu bağlantıya bu sefer ‘Sağlayıcı 2’ adını verdik:

  multiwan05-eng.png

  Ardından ikinci (yedek) İnternet kanalının Ethernet kablosunu, ayarlarda belirtilen porta bağlayın (Bizim örneğimizde port 3’e bağladık).

 3. Keenetic router iki veya daha fazla ISP’ye bağlandığında bağlantı önceliklerini de oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi için Bağlantı öncelikleri başlıklı yazıya bakın.

  Birincil bağlantı, varsayılan olarak daha yüksek önceliğe ayarlıdır. Yedek bağlantılar, yani daha düşük öncelikli olanlar, beklemededir (bunlara ihtiyaç duyulana kadar atıl durumdadır).

 4. Farklı ISP’lerden iki Ethernet kablosuna bağlanıp böylece ana İnternet kanalı yedeklilik kurulumunu tamamladıktan sonra, Gösterge ekranının İnternet bilgilendirme panelinde, mevcut aktif bağlantı (Sağlayıcı) ve yedek bağlantı (Sağlayıcı 2) görünüyor olmalıdır.

  multiwan06-eng.png

  İşlevselliğini kontrol etmek için, ana ISP ağ kablosunun bağlantısını, router’in 0 mavi portundan (WAN/İnternet) kaldırın.

  Birincil bağlantının oluşturulması mümkün değilse KeeneticOS otomatik olarak yedek kanala geçecektir.

  multiwan07-eng.png

  Ana bağlantı yeniden sağlandığında Keenetic ana kanala otomatik olarak dönecektir.

When using Multi-WAN on a router to load balance Internet connections, you can configure the binding of certain devices to different Internet connections using Policy-Based Routing (PBR). Refer to the instructions for more information: